Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 258

Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 259

Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 269

Aleksandra Kuls

Aleksandra Kuls urodziła się w 1991 roku. Jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Magdaleny Szczepanowskiej (rozpoczynała naukę u prof.J.Maciejewskiej). Obecnie studiuje w klasie prof. Kai Danczowskiej w Akademii Muzycznej w Krakowie. W październiku roku 2011 została półfinalistką XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H.Wieniawskiego, otrzymała Nagrodę Pozaregulaminową Wandy Wiłkomirskiej za najlepsze wykonanie kompozycji Karola Szymanowskiego oraz Nagrodę Specjalną Kapituły Krytyków.
Jest laureatką konkursów skrzypcowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in.,  Międzynarodowego Konkursu na Skrzypce Solo im. T.Wrońskiego (2009), Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G.Ph.Telemanna w Poznaniu (2007).

Aleksandra Kuls występowała wielokrotnie w Belgii, Norwegii, Niemczech, w Austrii, na Ukrainie (jako solistka z Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej). W obecnym roku wystąpiła na festiwalach Musica Mundi Chamber Music Festival, Wawel o zmierzchu i VI Dni Muzyki Felixa Mendelssohna.
Przez 6 lat była liderką kwartetu smyczkowego Qualitá, który koncertował w kraju
i za granicą, doceniony został również na wielu konkursach, jak np. „Talents for Europe”
na Słowacji (I miejsce, Grand Prix – 2008).

Uczestniczyła w kursach mistrzowskich: Maxima Vengerova; Leonida Kerbela, Dory Schwarzberg na Musica Mundi Chamber Music Course w Waterloo; Rolanda Baldiniego w Łańcucie; Edwarda Zienkowskiego w Wiedniu.

Interesuje się kompozycją. Jej utwory były wielokrotnie prezentowane na Forum Kompozytorskim w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. J.Elsnera, także w Filharmonii Narodowej, Radio Classic i za granicą, m.in. w Belgii, Norwegii i na Ukrainie. Docenione zostały na Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Kompozytorów w Stalowej Woli (2008).

Była stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (2008-2010), a także Fundacji Vide Supra (2008-2010). Obecnie znajduje się w gronie stypendystów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Pro Musica Bona.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.

Book your tickets