Maciej Gładys

Absolwent wydziału instrumentalnego krakowskiej Akademii Muzycznej, specjalność: akordeon. W ciągu 35-cioletniej pracy pedagogicznej występował ze swoimi uczniami na wielu konkursach ogólnopolskich – Mława, Przemyśl, Gorlice, Sanok, Katowice oraz międzynarodowych – Klingenthal, gdzie osiągał najwyższe lokaty. Jego uczniowie wielokrotnie byli stypendystami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Fundacji Sztuki Dziecka. Koncertował

Continue reading