Jak Nam pomóc

Prosimy Ludzi Dobrej Woli i Szczodrego Serca o wpłaty na konto fundacji: 71 1160 2202 0000 0001 5560 5180 !!! Osoby, które wpłacą pieniądze na konto organizacji realizującej cele pożytku publicznego, będą mogły odliczyć je od dochodu !!! Obowiązuje jednak limit: nie może to być więcej niż 6 proc. dochodu.

Continue reading