Rytmika dla dzieci

Badania dowodzą że regularne słuchanie muzyki klasycznej, śpiewanie piosenek, zabawy ruchowe oraz gra na instrumentach muzycznych w okresie wczesnego dzieciństwa ma ogromny wpływ na jego rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny oraz społeczny.   W trakcie zajęć dzieci odkrywają świat muzyki ‐ śpiewają, świadomie słuchają, uczą się rozróżniać elementy muzyki oraz same

Continue reading

Fundacja

Fundacja Pro Musica Bona powstała w Krakowie na początku 2010 roku, z inicjatywy wybitnego pedagoga Stefana Wojtasa, profesora Akademii Muzycznej w Krakowie, wieloletniego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego. Skupiła ludzi, dla których praca na rzecz utalentowanej młodzieży jest zaszczytem płynącym z głębi serca. Ma swoją siedzibę

Continue reading