Gradus ad Parnassum – trzecia edycja: 11-13 października 2019

Zapraszamy serdecznie wszystkich pianistów, uczniów, studentów i nauczycieli  do udziału w III edycji projektu Gradus ad Parnassum. Wydarzeniejest rodzajem konferencji o zorientowaniu praktycznym. Łączy w sobie wątki tradycyjnej edukacji pianistycznej, edukacji początkowej, kameralistyki fortepianowej, improwizacji, czytania a’vista, a także przygotowania pianistów do funkcjonowania w profesjonalnym życiu artystycznym. Wzorem poprzednich edycji, także w tym

Continue reading

II edycji projektu „Gradus ad Parnassum”

„Gradus ad Parnassum” Wydarzenie jest rodzajem konferencji o wyraźnym zorientowaniu praktycznym .Łączy w sobie wątki tradycyjnej edukacji pianistycznej, edukacji początkowej, kameralistyki fortepianowej, improwizacji, czytania a’vista, a także przygotowania pianistów do funkcjonowania w profesjonalnym życiu artystycznym. Projekt jest kontynuacją cyklu „Gradus ad Parnassum” zapoczątkowanego wspólnie przez prof. Ewę Bukojemską oraz mgr Olgę

Continue reading

Oferta artystyczna

OFERTA ARTYSTYCZNA   Fundacji Pro Musica Bona   Fundacja Pro Musica Bona oferuje dwa rodzaje usług: organizację muzycznych imprez okolicznościowych oraz organizację oprawy muzycznej dla imprez zewnętrznych. 1. ORGAZNIZACJA IMPREZ MUZYCZNYCH  Zachęcamy zarówno firmy, przedsiębiorstwa jak i osoby prywatne do powierzenia nam organizacji koncertu. Oferujemy usługę kompletną: od ustalenia i przygotowania

Continue reading