Magdalena Turek

Urodziła się w 1998 roku. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła pod kierunkiem prof. Ireny Wójtowicz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, obecnie pracuje pod kierunkiem prof. Katarzyny Balas w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego.      

Continue reading

Robert Maciejowski

Jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  I stopnia w Tarnowie, w klasie fortepianu prof. Teresy Jarosz. Uwielbienie muzyki inspiruje go i motywuje do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i prezentowania ich na rozmaitych konkursach pianistycznych, na których otrzymuje pierwsze i drugie miejsca

Continue reading