Grzegorz Turnau

Artysta, aranżer, pianista, kompozytor, wokalista i poeta, wykonawca poezji śpiewanej.

Grzegorz Turnau stworzył swój własny styl muzyczny i kompozycyjny, czasami nawiązujący do muzyki jazzowej, smooth jazzowej, także do dokonań Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza.
Podczas większości koncertów, główne miejsce wśród instrumentów zajmuje fortepian, na którym gra sam Turnau.
Dla Fundacji Pro Musica Bona wystąpił na Uroczystym Koncercie Inauguracyjnym.

.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.

Book your tickets