Jacek Ozimkowski

Śpiewak, bas, obecnie adiunkt z tytułem doktora na Akademii Muzycznej w Krakowie.

Prowadzi własną klasę w swojej macierzystej uczelni krakowskiej jak i w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie. Koncertuje w kraju i zagranicą: w Szwajcarii, Niemczech, Francji, Belgii, Szwecji, Norwegii, USA, Ukrainie, Litwie i we Włoszech. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i TV. W jego repertuarze znajdują się arię największych twórców oper, dzieła oratoryjnych oraz liryka wokalna. Jest solistą zespołu Capella Cracoviensis. Współpracuje z Operą Krakowską jak i Teatrem Muzycznym w Gliwicach. Brał udział w wielu festiwalach zwłaszcza muzyki dawnej oraz premierach wielu oper. Dotychczas wydano 25 płyt z muzyką w wykonaniu Jacka Ozimkowskiego. Dla nas wziął udział w Koncercie Noworocznym organizowanym przez Fundację Pro Musica Bona i Kopalnię Soli w Wieliczce.

.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.

Book your tickets