Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 258

Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 259

Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 269

Jak Nam pomóc

Prosimy Ludzi Dobrej Woli i Szczodrego Serca o wpłaty na konto fundacji:

71 1160 2202 0000 0001 5560 5180


!!! Osoby, które wpłacą pieniądze na konto organizacji realizującej cele pożytku publicznego, będą mogły
odliczyć je od dochodu !!!

Obowiązuje jednak limit: nie może to być więcej niż 6 proc. dochodu.
       Z preferencji skorzystać mogą osoby, które przekazały pieniądze na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego. Mogą to być np. pomoc społeczna, nauka i edukacja, promocja zatrudnienia i aktywizacja bezrobotnych, kultura i sztuka.

Obdarowana instytucja nie musi mieć formalnie statusu organizacji pożytku publicznego. Wystarczy, że prowadzi działalność pożytku publicznego i nie należy do sektora finansów publicznych.

Należy też pamiętać, że wszystkie darowizny pieniężne muszą być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Trzeba na nim wpisać cel, na jaki ma być przeznaczona darowizna. Dowód wpłaty należy zachować na wypadek ewentualnej kontroli organów podatkowych.


Ile można zyskać?
Spójrzmy na małą symulację:
Przy założeniu, że po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS podatnikowi zostanie dochód 85.528,00 zł,
to bez ulgi zapłaci on 14.839,02 zł podatku. Jeżeli skorzysta on z ulgi, to zakładając, że jego przychód roczny (przed odliczeniami) wyniósł 100.664,04 zł i poniósł standardowe koszty z umowy o pracę 1.335,00 zł, ustali on dochód (przychód minus koszty) = 99.329,04 zł. Maksymalna darowizna mogłaby wynieść zatem 6% tej kwoty czyli 5.959,74 zł co daje kwotę:
100.664,04 minus 1335,00 (koszty uzyskania przychodu) minus 13.801,04 (składki ZUS) minus 5.959,74 = 79.568,26 zł
Podatek wyniesie 18% tej kwoty czyli 14.332,28 zł. Faktyczny zysk podatnika wyniesie zatem 506,74 zł !


Book your tickets