Katarzyna Oleś-Blacha

Śpiewaczka, sopran koloraturowy. Ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie

Obecnie zajmuje stanowiska adiunkta z tytułem doktora w dziedzinie sztuk muzycznych prowadząc swoją klasę śpiewu. Jest laureatką wielu krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali, uczestniczyła w kursach mistrzowskich i interpretacyjnych, otrzymała Nagrodę Miasta Krakowa (2000) oraz stypendium Ministra Kultury u Sztuki. Jest solistką Opery Krakowskiej, współpracuje z wieloma teatrami operowymi w Polsce (w Bydgoszczy, Łodzi, Gdańsku, Lublinie, Szczecinie). Odbyła kilka tournee po Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Szwajcarii. Dla nas wzięła udział w Koncercie Noworocznym organizowanym przez Fundację Pro Musica Bona i Kopalnię Soli w Wieliczce.

.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.

Book your tickets