Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 258

Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 259

Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 269

LIONS CLUB STARE MIASTO KRAKÓW, www.lions.org.pl

Misją lionizmu jest kreowanie i umacnianie u wszystkich ludzi ducha zrozumienia dla potrzeb humanitarnych, poprzez ofiarowywanie ochotniczej służby oraz zaangażowanie społeczne i międzynarodową współpracę.

Celem lionizmu jest krzewienie zasad dobrego obywatelstwa i sprawiedliwego sprawowania rządów, współtworzenie pomyślnego rozwoju społeczności lokalnych w sferze obywatelskiej, kulturalnej, społecznej i moralnej. Jednoczenie klubów więzami przyjaźni, partnerstwa i wzajemnego zrozumienia. Tworzenie płaszczyzny dla swobodnej dyskusji nad sprawami publicznymi, jednakże z wykluczeniem wstronniczych debat politycznych oraz sekciarskich dysput religijnych. Zachęcanie ludzi dobrej woli do bezinteresownej działalności społecznej, do sprawnego działania i przestrzegania wysokich standardów etycznych w handlu, przemyśle, wolnych zawodach, działalności publicznej i przedsięwzięciach prywatnych.
Lions Club Stare Miasto Kraków wspiera Fundację Pro Musica Bona. Organizacja przeznaczyła sporą kwotę na nasze cele statutowe – pozwoliło to ufundować stypendia dwojgu utalentowanym, młodym śpiewakom stojących u progu swojej kariery. Wspólnie również zorganizowaliśmy koncert Kolędowanie Pokoleń, z którego cały dochód przeznaczony został na utalentowaną młodzież.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.

Book your tickets