„Muzyka ponad granicami. Kulturalny most między Polską i Ukrainą” w Krakowie

W dniach od 30.09 do 06.10.2012 zrealizowany został projekt „Muzyka ponad granicami.
Kulturalny most między Polską i Ukrainą” w Krakowie. Współfinansowany został przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie w ramach Programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do tej inicjatywy.

Partner w projekcie: Odeska Średnia Szkoła Muzyczna im. prof. P.S. Stolarskiego

Post a comment

You must be logged in to post a comment.

Book your tickets