„W poszukiwaniu inspiracji – muzyczne wędrówki młodzieży. Norwegia-Islandia-Polska”

W dniach od 02.01 do 30.06.2014 zrealizowany został projekt „W poszukiwaniu inspiracji – muzyczne wędrówki młodzieży. Norwegia-Islandia-Polska” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”
na podstawie Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do tej inicjatywy.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.

Book your tickets