Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 258

Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 259

Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 269

Zapraszamy pianistów

 

Wszystkich pianistów, uczniów, studentów I nauczycieli zapraszamy do udziału w projekcie:

GRADUS AD PARNASSUM AKADEMIA MISTRZOWSKIEJ PIANISTYKI

Wydarzenie jest rodzajem konferencji o wyraźnym zorientowaniu praktycznym. Łączy w sobie wątki tradycyjnej edukacji pianistycznej, edukacji początkowej, kameralistyki fortepianowej, improwizacji, czytania a’vista, a także przygotowania pianistów do funkcjonowania w profesjonalnym życiu artystycznym. Projekt jest kontynuacją cyklu Gradus ad Parnassum zapoczątkowanego wspólnie przez prof. Ewę Bukojemską oraz mgr Olgę Łazarską. Projekt skierowany jest do nauczycieli, uczniów, studentów i absolwentów szkół muzycznych.

Najbliższa edycja projektu odbędzie się w dniach 

20-22 października 2017 r.

w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie

 

W programie wydarzenia:

–       lekcje otwarte z prof. Ewą Bukojemską, 

–       lekcje otwarte z prof. Ewą Pobłocką,

–       lekcje otwarte z prof. Katarzyną Popową-Zydroń

a ponadto wykłady, lekcje otwarte, prezentacje i warsztaty:

–       w zakresie kameralistyki fortepianowej: prof. Jerzy Marchwiński, 

–       w zakresie początkowego nauczania gry na fortepianie: prof. Viera Nosina, 

–       w zakresie improwizacji fortepianowej: prof. David Dolan, 

–       w zakresie czytania a’vista: dr hab. Monika Gardoń-Preinl, dr Grzegorz Mania (prezentacja podręcznika), 

–       w zakresie profilaktyki zdrowotnej: mgr Jadwiga Śmieszchalska, 

–       w zakresie Techniki Alexandra: prof. Nelly Ben Or. 

Ponadto w ramach wydarzenia odbędą się dwa recitale:

–       recital fortepianowy Szymona Nehringa, 

–       recital stypendystów Fundacji Pro Musica Bona, 

Wydarzeniem towarzyszącym będzie recital kameralny w wykonaniu Ewy Pobłockiej (fortepian) i Marii Sławek (skrzypce) w Willi Decjusza w Krakowie. 

Chcielibyśmy, aby wydarzenie było 3-dniową okazją do poznania się, do rozwoju, wymiany doświadczeń i dyskusji w gronie pianistów. Jednocześnie, anonsując kolejne edycje w latach 2018-2019, chcielibyśmy, by “Gradus…” zapoczątkował cykliczne spotkania pianistów, podczas których poruszane będą różnorodne wątki kształcenia i wykonywania zawodu. 

Projekt organizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, a także Fundację Pro Musica Bona i Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Koszt udziału dla nauczycieli, absolwentów i studentów chcących uzyskać zaświadczenia wynosi 100 zł i obejmuje udział w zaplanowanych lekcjach otwartych i warsztatach. Zgłoszenia – na załączonej karcie zgłoszenia (do ściągnięcia plik doc lub plik pdf) lub ze wszystkimi informacjami z karty – należy przesyłać na adres gradus.krakow@gmail.com do 15 października 2017 r. Wraz ze zgłoszeniem należy uiścić opłatę za udział w projekcie. Wpłatę należy dokonać na konto Fundacji Pro Musica Bona: 

71 1160 2202 0000 0001 5560 5180

(w tytule: “Opłata za udział w projekcie Gradus ad Parnassum”).

W przypadku dużego zainteresowania projektem o kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

Informacje o projekcie dostępne są na stronach organizatorów (www.zelenski.krakow.pl, www.spmk.com.pl). Harmonogram zajęć zostanie rozesłany uczestnikom drogą e-mailową. Organizatorzy nie zapewniają i nie pośredniczą w rezerwacji miejsc noclegowych.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: gradus.krakow@gmail.com. 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem projektu

Koordynatorzy:         Olga Łazarska

Grzegorz Mania

Współorganizatorzy: 

Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Partner Projektu:

Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach priorytetu „Edukacja artystyczna”

Book your tickets